EN DEL AF RETSHJÆLPEN FYN

VI FORTÆLLER DIG HVAD DU HAR RET TIL,
MEN OGSÅ HVAD DU HAR PLIGT TIL!

RETSHJÆLPEN FYN

Vi yder gratis juridisk rådgivning.

Hos Retshjælpen kan du få rådgivning og vejledning på juridiske spørgsmål. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende: Lejeret, Socialret, Udlændingeret, Familie/arveret, Forbrugerret, Erstatningsret, Forsikringsret mv.

Du er velkommen til at komme forbi i vores åbningstider. Vi kan også fanges via telefon, og vil du i kontakt med os uden for åbningstiderne er du altid velkommen til at sende os en e-mail.

Ikke alle er berettiget til at modtage gratis retshjælp. Du kan læse om de betingelser der er for at du kan modtage hjælp.

TRIN 1: Enhver kan få mundtlig rådgivning på trin 1, vedrørende de spørgsmål som vi beskæftiger os med, dvs. undtaget erhvervsretlige spørgsmål.

TRIN 2, 3 og 4: Forudsætter at ens årlige indkomst er lavere end 358.000 kr. for enlige og 455.000 kr. for samlevende, tilsammen.
Disse beløb forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn under 18 år, der bor hos eller i overvejende grad forsørges af den rådsøgende.

Som udgangspunkt ja. Dog har retshjælpen kun mulighed for at deltage i småsager, det vil sige at retssager der drejer sig om mere end 50.000kr kan vi ikke deltage i.

Selvfølgelig gør du det… Men skulle du nu være en af de så der ikke gør, så skal du bestemt have chancen for det!

RETSHJÆLPEN BLEV ETABLERET I MAJ 2014

Retshjælpen er en forening med 18 juridiske medarbejdere, der frivilligt og ulønnet yder bistand til Retshjælpens klienter. Retshjælpen ledes af en bestyrelse. Den daglige drift af Retshjælpen varetages af Kontorchefen, med hjælp fra den administrerende medarbejder. Retshjælpens rådgivere er studerende jurister fra Syddansk Universitet, Odense. Selvom de har forskellige juridiske faginteresser og er forskellige steder i deres uddannelsesforløb, er fællesnævneren at de alle har en oprigtig passion for praktisk jura, hvilket skinner igennem i deres sagsbehandling.

Foreningens formål er at etablere og drive en retshjælpsordning, for at sikre borgerne mulighed for at få gratis hjælp med juridiske og retlige spørgsmål og herigennem at højne retssikkerheden i bydelen, fremme integrationen, samt bibringe de udsatte borgere indsigt i og kendskab til egne rettigheder og pligter.

VORES RÅDGIVERE

Camilla

KONTORLEDER
css@retshjaelpenfyn.dk

Bassah

KONTORLEDER
bhk@retshjaelpenfyn.dk

Kit

RÅDGIVER
kkj@retshjaelpenfyn.dk

Metha

ADM. MEDARBEJDER
map@retshjaelpenfyn.dk

Viktor

RÅDGIVER
vi*@re************.dk

KATRINE

RÅDGIVER
ka*@re*************.dk

Torsten

RÅDGIVER
tla@retshjaelpenfyn.dk

PETER

RÅDGIVER
pc*@re*************.dk

Lucas

RÅDGIVER
lme@retshjaelpenfyn.dk

KARRIERE

VIL DU VÆRE VORES NYE KOLLEGA?

Retshjælpen Fyn er en godkendt retshjælpsinstitution af Civilstyrelsen. Vi driver 2 kontorer i henholdsvis Odense og i Svendborg.

Rådgivningen i Retshjælpen gives af jurastuderende under supervision af en cand.jur.

Retshjælpen Fyn adskiller sig fra andre retshjælpsinstitutioner på Fyn, ved at være den eneste der foretager sagsbehandling – vi følger kort sagt sagerne til dørs.

Det betyder blandt andet, at vores rådgivere er ansvarlige for egne sager – du vil altså få en del ansvar ved at arbejde ved for os. Der er altid færdiguddannede jurister til stede, som du kan sparre med.

En rådgiver ved Retshjælpen Fyn vil få berøring med mange retsområder og forskellige sagstyper.

HVEM ER DU?

Vi leder altid efter studerende med engagement! Du skal have lyst til at gøre en forskel for andre mennesker og du skal være nysgerrig, da du vil komme til at arbejde med mange forskellige juridiske discipliner. Vigtigst af alt skal du være klar på at møde en masse forskellige mennesker i øjenhøjde.

Ved os får du erfaring med konkret sagsbehandling og klientkontakt. Nogle er endda så heldige at de får småsager og mulighed for at føre en retssag.

VI TILBYDER

I Retshjælpen arbejder vi hele tiden på at udvikle vores rådgivere fagligt og personligt. Vi afholder kurser i eksempelvis lejeret i samarbejde med SDU og har en række mentorer inden for forskellige retsområder. Vi tager på små studieture og afholder sociale arrangementer.

Ansøgninger kan sendes til administrativ medarbejder, Metha Poulsen, på ma*@re*************.dk

KONTAKT

Denne kontaktformular indeholder persondata, herunder navn og e-mail. Persondata vil blive opbevaret og behandlet i henhold til vores persondatapolitik. Persondatapolitikerne overholder de nyeste regler inden for persondata.

ÅBNINGSTIDER

Tirsdag
Onsdag
Torsdag 
Fredag & Mandag
LUKKET
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
LUKKET

Retshjælpen holder lukket på helligdage.

 

Byparken 40, st.
5700 Svendborg