EN DEL AF RETSHJÆLPEN FYN

VI FORTÆLLER DIG HVAD DU HAR RET TIL,
MEN OGSÅ HVAD DU HAR PLIGT TIL!

HVAD ER EN RETSHJÆLP?

Vi yder gratis juridisk rådgivning, uagtet din bopæl.

Du behøver ikke at bestille en tid til rådgivning, men du er derimod velkomme til at komme ind og snakke med en af vores rådgivere i vores åbningstid. Du kan også modtage rådgivning via telefon eller e-mail.

Hos Retshjælpen, kan du få rådgivning og vejledning på mange områder. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende: Lejeret, Socialret, Udlændingeret, Familie/arveret, Forbrugerret, Erstatningsret, Forsikringsret osv. Skulle det ske at din problemstilling ikke falder inden for de retsområder som vi beskæftigere os med, så vil vi selvfølgelig guide dig videre til de rette myndigheder.

Kom endelig ind og tag en snak med os i vores åbningstider! Vi kan i åbningstiderne også altid fanges via telefonen, og skal du i kontakt med os uden for åbningstiderne er du altid velkommen til at sende os en e-mail.

Ikke alle er berettiget til at modtage gratis retshjælp. Du kan læse om de betingelser der er for at du kan modtage hjælp.

TRIN 1: Enhver kan få mundtlig rådgivning på trin 1, vedrørende de spørgsmål som vi beskæftiger os med, dvs. undtaget erhvervsretlige spørgsmål.

TRIN 2, 3 og 4: Forudsætter at ens årlige indkomst er lavere end 358.000 kr. for enlige og 455.000 kr. for samlevende, tilsammen.
Disse beløb forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn under 18 år, der bor hos eller i overvejende grad forsørges af den rådsøgende.

Som udgangspunkt ja. Dog har retshjælpen kun mulighed for at deltage i småsager, det vil sige at retssager der drejer sig om mere end 50.000kr kan vi ikke deltage i.

Selvfølgelig gør du det… Men skulle du nu være en af de så der ikke gør, så skal du bestemt have chancen for det!

VORES RÅDGIVERE

Camilla Spanggaard Stokholm

KONTORLEDER
css@retshjaelpenfyn.dk

Bassah
Khalaf

KONTORLEDER
bhk@retshjaelpenfyn.dk

Kit kobberø
johansen

RÅDGIVER
kkj@retshjaelpenfyn.dk

Metha poulsen

ADM. MEDARBEJDER
map@retshjaelpenfyn.dk

Viktor Øvlisen

RÅDGIVER
vik@rethjaelpenfyn.dk

KATRINE DAHL

RÅDGIVER
kad@retshjaelpenfyn.dk

Torsten
Larsen

RÅDGIVER
tla@retshjaelpenfyn.dk

PETER NIELSEN

RÅDGIVER
pcn@retshjaelpenfyn.dk

Lucas
Meng

RÅDGIVER
lme@retshjaelpenfyn.dk

FIRMAPROFIL

RETSHJÆLPEN BLEV ETABLERET I MAJ 2014

Retshjælpen er en forening med 18 juridiske medarbejdere, der frivilligt og ulønnet yder bistand til Retshjælpens klienter. Retshjælpen ledes af en bestyrelse. Den daglige drift af Retshjælpen varetages af Kontorchefen, med hjælp fra den administrerende medarbejder. Retshjælpens rådgivere er studerende jurister fra Syddansk Universitet, Odense. Selvom de har forskellige juridiske faginteresser og er forskellige steder i deres uddannelsesforløb, er fællesnævneren at de alle har en oprigtig passion for praktisk jura, hvilket skinner igennem i deres sagsbehandling.

Foreningens formål er at etablere og drive en retshjælpsordning, for at sikre borgerne mulighed for at få gratis hjælp med juridiske og retlige spørgsmål og herigennem at højne retssikkerheden i bydelen, fremme integrationen, samt bibringe de udsatte borgere indsigt i og kendskab til egne rettigheder og pligter.

KARRIERE

KUNNE DU TÆNKE DIG AT ARBEJDE VED RETSHJÆLPEN FYN?

så er her lidt information om hvad vi laver, hvad vi leder efter i en rådgiver, og hvad du som jurastuderende får ud af at have arbejdet ved Retshjælpen Fyn.

Retshjælpen Fyn er en godkendt retshjælpsinstitution af Civilstyrelsen. Vi driver 2 kontorer i henholdsvis Odense og i Svendborg.

Rådgivningen i Retshjælpen gives af jurastuderende under supervision af en cand.jur.

Retshjælpen Fyn adskiller sig fra andre retshjælpsinstitutioner på Fyn, ved at være den eneste der foretager sagsbehandling – vi følger kort sagt sagerne til dørs.

Det betyder at vores rådgivere er ansvarlige for egne sager – du vil altså få en del ansvar ved at arbejde ved for os. Der er dog altid en leder på vagt til at sparre, og til støtte rådgiverne i sagsbehandlingen.

Vi rådgiver inden for alle områder, på nær erhvervsretlige spørgsmål, og vi sagsbehandler indenfor alle områder på nær erhvervs- og strafferetlige.

En rådgiver ved Retshjælpen Fyn vil dermed få berøring med mange retsområder og sagstyper. Mange vil være ukendte for dig når du starter, men der støtter vi naturligvis op og hjælper dig på rette vej.

HVAD LEDER VI SÅ EFTER I EN RÅDGIVER?

Vi leder mest af alt efter studerende der har engagement! Du skal have en vilje til at gøre en forskel for nogle mennesker, der typisk ikke er særligt ressourcestærke, og du skal dertil være juridisk nysgerrig, da du vil komme til at arbejde med mange forskellige juridiske discipliner. Slutligt skal du være klar på at møde en masse forskellige mennesker i øjenhøjde, da de rådssøgende lægger deres problemstillinger i dine hænder.

Ved os får du dermed erfaring med konkret sagsbehandling og klientkontakt. Nogle er endda så heldige at de får småsager, og dermed mulighed for at føre en retssag.

Så er du klar på at få ansvar og blive udfordret på jura i praksis, så er det hos os du skal arbejde.

HVAD LEDER VI SÅ EFTER I EN RÅDGIVER?

For bedre at kunne italesætte de erfaringer du har oparbejdet dig, som rådgiver, overfor en kommende arbejdsgiver, er Retshjælpen Fyn i gang med at udvikle en ”Badge-ordning”. Herigemmen kan optjene badges der fortæller noget om, hvad du kan tilbyde en arbejdsplads.

Vi konkretiserer dermed dine erfaringer.

I Retshjælpen arbejder vi hele tiden på at udvikle vores rådgivere, fagligst såvel som personligt, derfor tilbydes vores rådgivere at deltage i en række arrangementer, med fagligt eller socialt indhold, flere gange om året.

Ansøgninger kan sendes til administrativ medarbejder, Metha Poulsen, på map@retshjaelpenfyn.dk

KONTAKT

Denne kontaktformular indeholder persondata, herunder navn og e-mail. Persondata vil blive opbevaret og behandlet i henhold til vores persondatapolitik. Persondatapolitikerne overholder de nyeste regler inden for persondata.

ÅBNINGSTIDER

Tirsdag
Onsdag
Torsdag 
Fredag & Mandag
LUKKET
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
LUKKET

Retshjælpen holder lukket på helligdage.

 

Byparken 40, st.
5700 Svendborg