Aktindsigt

Du kan få adgang til dokumenter eller andre oplysninger i en sag ved at søge om aktindsigt. Det kan være relevant, hvis du ønsker at få indsigt i din egen sag, men også hvis du blot vil vide mere om en offentlig sag, der har vakt din interesse.

Hvad er aktindsigt?

Aktindsigt er en indsigt i dokumenter, som statslige eller kommunale myndigheder er i besiddelse af. Aktindsigt er derfor et redskab for dig, der vil have oplysninger om de offentlige myndigheders arbejde i din egen sag eller andre sager.

Hvordan søger jeg?

Du søger om aktindsigt ved den myndighed, der behandler den sag, du ønsker at få indsigt i. Eksempelvis vil det være Odense Kommune du skal rette henvendelse til, hvis de behandler en sag om dig, som du ønsker oplysninger om.

Hvem har ret til aktindsigt?

Alle har som udgangspunkt ret til aktindsigt uanset alder, statsborgerskab eller formål med ansøgningen om aktindsigt. Du kan søge aktindsigt i din egen sag samt andre sager, du finder interessante. Du skal være opmærksom på, at du har en mere vidtgående ret til aktindsigt i din egen sag, da du som part har ret til oplysninger, som ingen andre kan få adgang til. Det gælder primært personfølsomme oplysninger.

Hvornår kan jeg ikke søge?

Visse sager kan der ikke søges om aktindsigt i. Der er som udgangspunkt ikke ret til aktindsigt i eksempelvis straffesager og interne arbejdsdokumenter hos offentlige myndigheder. Hvis der er væsentlige offentlige hensyn, der skal beskyttes, kan der heller ikke søges aktindsigt. Det gælder eksempelvis hensynet til statens sikkerhed eller statens politiske og økonomiske interesser.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Retshjælpen Vollsmose.

Af Alexander Pedersen
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose