Ansættelseskontrakt?

Vidste du, at du har krav på en ansættelseskontrakt?

Når du får et nyt arbejde, skal din arbejdsgiver udarbejde en ansættelseskontrakt, som du modtager i forbindelse med ansættelsen. Her vil blandt andet dine løn- og arbejdsforhold fremgå. Ansættelseskontrakten vil derefter blive underskrevet af både din arbejdsgiver og dig. På den måde har begge parter et stykke papir på, hvad der er aftalt, og hvad dine rettigheder som ansat er.

Hvis du ikke får en kontrakt

Det er lovpligtigt, at en arbejdsgiver oplyser om alle væsentlige løn- og arbejdsvilkår, såsom arbejdstid, beskrivelse af arbejdet og hvilke opsigelsesvarsler, der gælder. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, hvis du og din arbejdsgiver blot har snakket om dine løn- og arbejdsvilkår til samtalen. Det skal også fremgå skriftligt i din kontrakt.
Det betyder derfor, at hvis du er ansat i mere end en måned, og du i gennemsnit arbejder mere end otte timer om ugen, så skal du sikre dig, at du modtager en ansættelseskontrakt, der lever op til lovgivningen.
Hvis ikke din arbejdsgiver oplyser om alle væsentlige vilkår i en ansættelseskontrakt senest en måned efter, du er startet på arbejdet, kan arbejdsgiveren blive pålagt at betale en godtgørelse til dig.

Har du spørgsmål til din ansættelseskontrakt eller andet, er du velkommen til at komme forbi retshjælpen.

Af Camilla Kristiansen
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose