Hvem skal arve?

Når en person dør, kan der være tvivl om, hvem der skal arve efter ham eller hende. Den formue, som personen efterlader sig, vil først og fremmest blive brugt til at afvikle en eventuel gæld efter den afdøde. Resten af formuen falder i arv, hvor spørgsmålet er hvem, der skal arve.

Ægtefæller

Efterlader den afdøde sig en ægtefælle, har ægtefællen ret til at sidde i uskiftet bo i forhold til de fælles børn. Det betyder, at de fælles børn ikke kan kræve, at boet bliver delt, og at børnene først arver, når den sidste forælder dør. Hvis den afdøde har særbørn - altså børn, som den efterladte ægtefælde ikke er forælder til, så kan særbørnene vælge mellem at lade den efterladte ægtefælle sidde i uskiftet bo eller kræve boet skiftet.
Når boet skiftes, så deles parrets fælles formue i to. Den ene halvdel udgør den afdødes arv, og den anden halvdel udgør ægtefællens personlige formue. Ægtefællen har derudover også krav på at arve afdøde, hvilket som udgangspunkt er halvdelen af den arv, som den afdøde efterlader sig. Den afdøde kan dog vælge at begrænse arven i et testamente, så ægtefællen kun arver det, som kaldes tvangsarv. Det betyder, at ægtefællen kun arver 25 procent.

Hvordan søger jeg?

Du søger om aktindsigt ved den myndighed, der behandler den sag, du ønsker at få indsigt i. Eksempelvis vil det være Odense Kommune du skal rette henvendelse til, hvis de behandler en sag om dig, som du ønsker oplysninger om.

Børn

Har den afdøde børn, skal de også arve. Som udgangspunkt deler børnene den anden halvdel af arven ligeligt mellem sig. Det er ikke muligt at gøre sine børn arveløse, men børnenes arv kan i et testamente begrænses til tvangsarven.

Friarv

Hvis afdøde vælger, at ægtefællen og børnene kun skal have deres tvangsarv, udgør resten arven det, man kalder friarv. Friarven er altså den del af arven, som afdøde selv kan bestemme over. Det kræver blot, at der laves et testamente, som beskriver hvem, der skal arve, og hvor meget de skal arve. Arvinger kan både være andre familiemedlemmer, venner, bekendte eller organisationer.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Retshjælpen Vollsmose.

Af Katrine Kofoed
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose