Kan jeg få erstatning for min skade?

Hvis du har fået en skade, som på en eller anden måde kan relatere sig til dit arbejde, kan der være tale om en arbejdsskade. I sådanne tilfælde kan det være muligt at få erstatning, og det er derfor vigtigt at anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AE).

To typer skader

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skelner mellem to typer arbejdsskader: arbejdsulykker og erhvervssygdomme.
En arbejdsulykke er det, man kalder en personskade. Den opstår her og nu eller inden for fem dage efter en hændelse. Eksempelvis hvis man brækker et ben på grund af en maskine på arbejdspladsen.
En erhvervssygdom er en sygdom, som er opstået hos en person på grund af det arbejde, de har lavet, eller de forhold, som de har været udsat for, på deres arbejdsplads. Eksempelvis nedsat hørelse efter mange år på en arbejdsplads med højt støjniveau.

AE afgør godtgørelse

For at få erstatning for din skade skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkende skaden som en arbejdsskade. De kigger blandt andet på, om skaden er sket som led i dit arbejde, om der er lægelige dokumenter, der bekræfter din skade, om du arbejder for en dansk arbejdsgiver og lignende.
Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mener, der er tale om en arbejdsskade, afgør de også, om du kan du få godtgørelser som følge af skaden.

Skal jeg selv anmelde?

Er der tale om en arbejdsulykke, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde skaden, og du skal derfor ikke gøre noget, medmindre din arbejdsgiver ikke overholder dette. Hvis der i stedet er tale om en erhvervssygdom, kan din læge eller speciallæge anmelde det. Du kan dog også altid selv anmelde en skade på www.aes.dk

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Retshjælpen Vollsmose.

Af Tenna Jespersen
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose