Gaver - afgiftsfrit eller ej?

Du kan frit give almindelige gaver til dine nærmeste, uden at det udløser gaveafgifter. Men ønsker du at give større gaver, er det vigtigt at være opmærksom på reglerne om gaveafgift. Ifølge boafgiftsloven kan du i 2018 give bestemte personer årlige gaver på op til 64.300 kroner, uden at det udløser gaveafgift. Giver du gaver under disse beløb, skal det ikke indberettes til SKAT.

Gaveafgiftssatser

Det er altid afgiftsfrit at give gaver til din ægtefælle, hvis disse ikke er usædvanligt store set i forhold til jeres generelle økonomi. Det er ligeledes afgiftsfrit at give gaver til dine børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre samt personer, du har boet sammen med i mindst to år, hvis gaven ikke overstiger 64.300 kroner. Hvis gaven overstiger dette beløb, skal der betales en gaveafgift på 15 procent. For bedsteforældre er gaveafgiften dog 36,25 procent. Ved gaver til svigerbørn er det maksimale afgiftsfrie gavebeløb 22.500 kroner, og der skal betales 15 procent i gaveafgift af den del af gavens værdi, som overstiger 22.500 kroner.
Alle andre, end de ovennævnte personer, skal betale skat af de gaver, de modtager fra dig, med mindre der er tale om almindelige gaver af mindre værdi. Hvis du eksempelvis giver en gave til din søster, så kan hun blive beskattet med op til 51,5 procent af gavens værdi. Der er dog ingen fast grænse for, hvad der er en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at der skal betales skat. Det afhænger af de konkrete forhold.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Retshjælpen Vollsmose.

Af Simone Dupont Larsen
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose