Værd at vide om et rehabiliteringsmøde

Et rehabiliteringsteam består af kommunale fagfolk. Det vil sige koordinerende sagsbehandlere, beskæftigelsesmedarbejdere fra jobcenteret, medarbejdere fra kommunens sundhedsforvaltning og en læge fra Region Syddanmark. Gruppen er sammensat for at se på din fremtid på arbejdsmarkedet ved et såkaldt rehabiliteringsmøde sammen med dig og din sagsbehandler.
Det er rehabiliteringsteamet, der skal lave en anbefaling til et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Derfor er det nødvendigt at holde møde med teamet for at kigge på problemstillinger af arbejdsmæssig, funktionsmæssig, sygdomsmæssige eller social karakter.

Før mødet

Før mødet skal du udfylde en forberedende del af rehabiliteringsplanen sammen med din sagsbehandler. Den består blandt andet af personlige oplysninger om uddannelse, socialt liv og lægefaglige oplysninger fra egen læge og sygehus.
Der vil være mange informationer på mødet, og derfor kan det være en god idé at have en bisidder med, som kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, eller hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt og besluttet. Du vælger selv din bisidder. Det kan eksempelvis være et familiemedlem eller en god ven, som du har tillid til.

Under mødet

Til mødet vil alle i rehabiliteringsteamet deltage, så du kan få en bred vurdering af dine fremtidige muligheder for at komme i job eller uddannelse. Her kan du også give teamet dine ønsker til fremtiden. Ud fra samtalen vil rehabiliteringsteamet blive enige om en anbefaling, der sendes videre til kommunens tilkendelsesenhed, som træffer afgørelse i din sag.

Efter mødet

Hvis kommunen beslutter at følge teamets anbefalinger og for eksempel tildele dig et fleksjob eller et ressourceforløb, laver du og din sagsbehandler en detaljeret plan for fremtiden.

Har du spørgsmål til dit møde i rehabiliteringsteamet, så kig forbi Retshjælpen Vollsmose.

Af Tanja Boskovic Kristensen
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose