Repatriering

Overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland, så vil denne artikel måske kunne give dig svar på nogle af de spørgsmål, du går og tumler med.

Hvad er repatriering?

Det betyder, at du har mulighed for frivilligt at rejse tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland afhængigt af hvilken opholdstilladelse du har.

Hvem kan få økonomisk støtte til repatriering?

Du kan modtage økonomisk støtte hvis du har fået opholdstilladelse som:

  • Flygtning mv.
  • Familiesammenført til flygtninge mv.
  • Familiesammenført udlændinge, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
  • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse

Du kan ikke modtage økonomisk støtte, hvis du:

  • Ikke har opholdstilladelse i Danmark eller er dansk statsborger
Hvor meget kan jeg få i økonomisk støtte?

Man kan få to former for økonomisk støtte: en éngangsydelse, som udbetales ved udrejse og efter 1 år i hjemlandet eller en reintegrationsbistand, som er en løbende ydelse til ældre eller uarbejdsdygtige udlændinge. Herudover er der mulighed for hjælp til etablering, rejseudgifter mv.

Kan man fortryde og vende tilbage til Danmark?

Hvis det ikke lykkes dig at etablere en ny tilværelse i hjemlandet, kan du inden for 12 måneder fra udrejsen vende tilbage til Danmark. I visse tilfælde kan fortrydelsesretten forlænges med yderligere 12 måneder, ansøgning hertil skal indsendes til Udlændingestyrelsen, hvorefter de træffer afgørelse.

Hvor kan man få vejledning?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af repatrieringsloven eller om du er berettiget til at få yderligere støtte, så kan Retshjælpen i Vollsmose og Dansk Flygtningehjælp være behjælpelige.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Retshjælpen Vollsmose.

Af Lilian Elsayed
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose