Sæson for forbrugsregnskaber

Hvis du bor til leje, og betaler du vand og varme aconto, har du nok for nyligt modtaget en opgørelse over forbrugsregnskabet for din lejlighed for 2017. Hvis ikke, så modtager du den nok snart.

Det skal du vide om forbrugsregnskabet

Én gang om året udsendes en endelig opgørelse af, hvor meget vand, varme, el mv. der er brugt i løbet af året for et bestemt lejemål. Derudover fremgår det også, hvor meget du som lejer allerede har indbetalt til afregning af forbruget.
Hvis du har betalt for meget, i forhold til hvad du egentlig har brugt, har du krav på at få de penge tilbage, som du har betalt for meget. Har du derimod brugt mere end det du har betalt for, skal du selvfølgelig også betale det beløb der kræves for dit overforbrug.
Hvis nu dit regnskab viser sig at være markant højere end hvad det har været de seneste år, kan der være tale om en fejl, hvorfor det er vigtigt at du retter henvendelse til udstederen af opgørelsen, altså din udlejer eller dit forsyningsselskab. Hertil skal du dog vide, at det er vigtigt du selv er opmærksom på dit forbrug i løbet af året. Er din radiator meget varm selvom den er sat lavt, løber dit toilet, eller oplever du andet lignende der ikke er som det skal være, er det vigtigt at du reagere på dette. Ellers er der en chance for at den høje regning anses som værende din egen skyld.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til dit forbrugsregnskab, eller andre ting, så kom endelig forbi Retshjælpen.

Af Tenna Jespersen
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose