Har du fået et brev med svarfrist?

Har du også oplevet at få et brev ind af brevsprækken, hvor afsenderen umiddelbart virker ukendt for dig? I de fleste tilfælde er disse breve fra inkassofirmaer eller fra offentlige myndigheder, og selvom du oftest ikke selv har taget kontakt til afsenderen eller været i kontakt med dem før, kan det have konsekvenser, hvis du forholder sig passivt.

Læs brevet godt igennem

Hvis du en dag modtager et brev fra en ukendt afsender, er det først og fremmest vigtigt at læse brevet grundigt igennem. Hvis det er svært at forstå indholdet af brevet, er det en god idé at søge hjælp til at forstå brevet. Ofte fremgår der også kontaktoplysninger i brevet, så du eventuelt kan kontakte afsenderen og spørge nærmere ind til indholdet.

Jeg forstår indholdet, hvad nu?

I mange tilfælde vil der i brevet være fastsat en svarfrist. I forbindelse med breve fra det offentlige kan dette være en klagefrist, eller en frist for hvornår de skal have modtaget dine oplysninger til en sag. Hvis brevet er fra et inkassofirma, kan det være en frist for at gøre indsigelser imod den gæld, der er grunden til, at de kontakter dig.
Det er vigtigt, at du sørger for at holde dig inden for de frister, der måtte være i brevet. Tager du ikke kontakt til afsenderen inden for fristen, vil det betyde, at du har erklæret dig enig i det, de skriver, og du vil derfor være bundet af udfaldet.

Har du spørgsmål til et brev, er du altid velkommen til at komme forbi Retshjælpen Vollsmose.

Af Tuong Luu
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose