3 gode råd, når du flytter ud af et lejemål

Når en lejer flytter fra sit lejemål, kan der efterfølgende opstå problemer i forbindelse med istandsættelsen. Et ofte set problem er, at lejeren er uenig i det beløb, som udlejeren kræver for istandsættelsen. Dette er typisk fordi lejeren synes at beløbet er alt for højt i forhold til, hvor meget der er slidt lejemålet i løbet af hans/hendes beboelsestid. Derfor får du her 3 gode råd, hvis du en dag befinder dig i samme situation ved fraflytning af et lejemål.

1. Sørg for at have både en indflytnings- og fraflytningsrapport.

På den måde er det muligt at sammenligne lejemålets stand før og efter du flyttede ind, og du vil have dokumentation på, hvor meget af den nuværende slitage, som du har forårsaget.

2. Se på hvad der er aftalt i lejekontrakten

Det er altid vigtigt at forholde sig til, hvad der er aftalt i lejekontrakten. Ud fra denne er det som oftest muligt at fastslå, hvad lejer og udlejer har aftalt i forhold til vedligeholdelsespligten, samt istandsættelse ved lejers fraflytning. Hvis det fremgår af lejekontrakten, at det er aftalt, at du som lejer har den fulde vedligeholdelsespligt, vil udlejer bl.a. kunne kræve rengøring eller betaling herfor, erstatning for ekstra udgifter hvis lejer har røget i lejemålet, udgifter for udførelse af almindelige istandsættelsesarbejde ved fraflytningen mv.

3. Vær opmærksom på datoen for lejeaftalens indgåelse

Vær opmærksom på, at hvis der er tale om overtagelse af et nyistandsat lejemål, og lejeaftalen er indgået den 1. juli 2015 eller senere, så kan udlejer ikke kræve, at lejemålet også skal afleveres nyistandsat ved aflevering. Det modsatte gælder ved lejeaftaler indgået før den 1. juli 2015 for nyistandsatte lejemål.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte Retshjælpen Vollsmose.

Af Sarah Steensen
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose