Ulovlig download af film

Njord Law Firma og Opus Law har de seneste år sendt en lang række breve omkring fildeling og download af film til borgere. I brevet står der, at de har registreret, at der er blevet downloadet film på din IP-adresse, hvorefter de tilbyder at slutte sagen, hvis du indbetaler et bestemt beløb. De meddeler, at indbetalingen af pengene er en kompensation for at have downloadet filmene, og at man ved at ind-betale beløbet undgår videre undersøgelser af sagen og en eventuel retssag.

Hvad skal jeg gøre?

Brevet er hverken en bøde eller en regning, men et tilbud om forlig for at slippe for en eventuel rets-sag. Hvis du har downloadet filmene, bør du derfor betale.
Hvis du ikke selv har downloadet filmene, skal du finde ud af, om der kan være andre, der har down-loadet ulovligt fra din IP-adresse. Som forælder kan du drages til ansvar, hvis dine børn for eksempel har downloadet ulovligt. Spørg derfor dine børn, men også dine naboer, venner og familie om de har downloadet film fra dit netværk.

Hvis du ikke har downloadet

Hvis hverken du eller nogen, du kender, har downloadet filmene, så smid endelig ikke brevet ud. Hvis du ignorerer brevet, risikerer du en retssag. Henvend dig i stedet til firmaet og forklar klart og tyde-ligt, at du ikke kender til download af de pågældende film, og at du ikke har noget med sagen af gøre. Ofte er der en række spørgsmål om din netværkskode og din eventuelle viden om sagen. Svar på spørgsmålene så godt, du kan, men gør det klart, at det ikke er dig eller andre, du kender, der har downloadet.

Har du modtaget et brev om ovenstående og har yderligere spørgsmål til det, eller har du bare brug for hjælp, er du velkommen til at komme forbi Retshjælpen Vollsmose.

Af Dina Wihan
Rådgiver ved Retshjælpen Vollsmose