Retshjælpen Fyn

Retshjælpen Fyn

- rådgivning i øjenhøjde

Om Os

Retshjælpen Fyn

Vi yder gratis juridisk rådgivning

Hos Retshjælpen kan du få rådgivning og vejledning på juridiske spørgsmål. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende: Lejeret, Socialret, Udlændingeret, Familie/arveret, Forbrugerret, Erstatningsret, Forsikringsret mv.

Du er velkommen til at komme forbi i vores åbningstider. Vi kan også fanges via telefon, og vil du i kontakt med os uden for åbningstiderne er du altid velkommen til at sende os en e-mail.

Er jeg retshjælpeberettiget?

Ikke alle er berettiget til at modtage gratis retshjælp. Du kan læse om de betingelser der er for at du kan modtage hjælp.

TRIN 1: Enhver kan få mundtlig rådgivning på trin 1, vedrørende de spørgsmål som vi beskæftiger os med, dvs. undtaget erhvervsretlige spørgsmål.

TRIN 2, 3 og 4: Forudsætter at ens årlige indkomst er lavere end 358.000 kr. for enlige og 455.000 kr. for samlevende, tilsammen.
Disse beløb forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn under 18 år, der bor hos eller i overvejende grad forsørges af den rådsøgende.

Kan I hjælpe mig med min retssag?

Som udgangspunkt ja. Dog har retshjælpen kun mulighed for at deltage i småsager, det vil sige at retssager der drejer sig om mere end 50.000kr kan vi ikke deltage i.

Følger du os på Facebook?

Selvfølgelig gør du det… Men skulle du nu være en af de så der ikke gør, så skal du bestemt have chancen for det!

RETSHJÆLPEN BLEV ETABLERET I MAJ 2014

Retshjælpen er en forening med 18 juridiske medarbejdere, der frivilligt og ulønnet yder bistand til Retshjælpens klienter. Retshjælpen ledes af en bestyrelse. Den daglige drift af Retshjælpen varetages af Kontorchefen, med hjælp fra den administrerende medarbejder. Retshjælpens rådgivere er studerende jurister fra Syddansk Universitet, Odense. Selvom de har forskellige juridiske faginteresser og er forskellige steder i deres uddannelsesforløb, er fællesnævneren at de alle har en oprigtig passion for praktisk jura, hvilket skinner igennem i deres sagsbehandling.

Foreningens formål er at etablere og drive en retshjælpsordning, for at sikre borgerne mulighed for at få gratis hjælp med juridiske og retlige spørgsmål og herigennem at højne retssikkerheden i bydelen, fremme integrationen, samt bibringe de udsatte borgere indsigt i og kendskab til egne rettigheder og pligter.